วิสัยทัศน์-หนองคาย   

 

 

 

 
+++ วารสารออนไลน์ +++

1. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ปี 2564

 
 
 

2. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ปี 2565

 
 

3. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ปี

(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://nongkhai.industry.go.th/th/e-book/286#wow-book/

 

4. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย รายปี พ.ศ.2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

https://nongkhai.industry.go.th/web-upload/35x8afe28cf974b209f5c5e6934d8cbd61a/202304/m_page/12034/2877/file_download/de57a7926d209b8e7aba442cf57efe39.pdf

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

แผนฉบับสมบูรณ์หนองคายปี2566-ส่งสปอ.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รูปเล่มทบทวนแผนหนองคายปี2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รูปเล่มแผนระยะ5ปี (2566-2570).pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติงานหนองคายฉบับสมบูรณ์64.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สื่อที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง