คุณกำลังมองหาอะไร?


 

  

วิสัยทัศน์-หนองคาย   

 

 

 

 
+++ วารสารออนไลน์ +++

1. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ปี 2564

 
 
 

2. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ปี 2565

 
 

3. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ปี

(พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

https://nongkhai.industry.go.th/th/e-book/286#wow-book/

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

รูปเล่มทบทวนแผนหนองคายปี2565.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รูปเล่มแผนระยะ5ปี (2566-2570).pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แผนปฏิบัติงานหนองคายฉบับสมบูรณ์64.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สื่อที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง