คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Tab Icon 2
วารสารออนไลน์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
27.01.2566
4

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) และคณะอนุกรรมการเดินแบบผ้าไทยเพื่อการกุศล เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อใต้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
11-05-2565 เปิดดู : 22 0 หน้า
แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25-05-2565 เปิดดู : 17 0 หน้า
คู่มือ ประเด็นควรรู้ ”ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน”
28-04-2565 เปิดดู : 2 0 หน้า

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02