แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เลขที่ 43 ถนนศูนย์ราชการ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0 4242 1272
โทรสาร : 0 4241 1999
อีเมล : saraban_nongkhai@industry.go.th