วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

     สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “ตลาดนัดสินค้าชุมชน สู่ชุมชน”ครั้งที่ 5 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายรายได้สู่ชุมชนรอบๆ โรงงานตามนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรม ณ บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด ตำบลหาดคำ อำเภอมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้เชิญผู้ประกอบการ จำนวน 4 ราย เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า โดยมี นายนพวารินทร์ ดวงดี ผู้จัดการผลิตและวิศวกรรม บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด ให้เกียรติ เข้าเยี่ยมชมร้านค้าและเลือกซื้อสินค้าภายในงานดังกล่าว และมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 19,400 บาท