ประชาสัมพันธ์ การประมูลสิทธิการเช่าอาคารพัสดุ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย

 

      การเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย

ด้วยจังหวัดหนองคาย จะดำเนินการประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดหนองคาย บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นค 57 หนังสือสำคัญสำหรับที่ดิน น.ส.ล.เลขที่ 282/249 (บางส่วน) ตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดหนองคาย ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยวิธีประมูลเสนอค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่า 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์ที่แนบ