วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น.

  นายปฏิญญา ชมภูจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เข้าร่วมประชุมการจัดงาน “ฉลองอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ใต้ร่มพระบารมี 196 ปี เมืองหนองคาย และงานกาชาด พ.ศ.2566” ณ ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

  โดยมีนายราชันย์  ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการประชุม