วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565  

  นายบวรวิทย์ อัครจันทโชติ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ ภูลายเหลือง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม นายปกร พูนผล หัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช ในวันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ บริเวณสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย