วันที่ 10 สิงหาคม 2565

     นางศิริพร ชมภูจักร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมด้วย นางสาวนงลักษณ์ ห้วยทราย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเชื่อมโยงตลาดเจรจาการค้า ชื่องาน The Best Of ESAN 2022 ณ ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าบิ๊กซีหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

     โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิด