วันที่ 27 มิถุนายน 2565

      นายธนวัฒน์ ภูลายเหลือง หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำคณะทำงานตรวจประเมินโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสถานประกอบการอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ประจำปี พ.ศ. 2565 ตรวจประเมินสถานประกอบการ ที่เข้ารับการประเมินตามเกณฑ์  ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ณ บริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด ประกอบกิจการ ทำน้ำมะเขือเทศเข้มข้นและพืชผักผลไม้บรรจุในภาชนะที่ปิดผนึก และอากาศเข้าไม่ได้ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 99/1 ม.4 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย