ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานประกอบการเข้าร่วมงานสัมมนา "สิทธิประโยชน์ Delivey"

 

                ตามที่ กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร กำหนดให้มีการจัดงานสัมมนา "สิทธิประโยชน์ Delivey"

ในหัวข้อ "สร้างความรู้ สู่ความเข้าใจ เลือกใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร" ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 - 12.00  น.

ณ โรงแรมรอยัล นาคารา และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ (ห้องประชุมนาคารา ๑) จังหวัดหนองคาย

โดยมีรายละเอียดการสัมมนาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นั้น

 

                ในการนี้ กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร ขอความร่วมมือทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานสัมมนาดังกล่าว

โดยการสัมมนาสามารถรองรับตัวแทนผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 150 คน ซึ่งผู้ประสงค์เข้าร่วมงานสัมมนา สามารถลงทะเบียนผ่านทางแบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ที่แนบมาด้วยนี้

 

ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป (สัมมนาฟรี)

 

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ส่วนคืนอากรเพื่อการส่งออก

โทร. 02-667-7270, 7434, 6614 ขอบคุณค่ะ